Cele projektu

Celem ogólnym projektu jest kompleksowa analiza możliwości i uwarunkowań aktywizacji zawodowej osób w starszym wieku - zarówno biernych zawodowo, jak i bezrobotnych -w kontekście tendencji rozwojowych zjawisk ludnościowych i zatrudnieniowych w województwie kujawsko-pomorskim do 2030 roku.
Zaprojektowane zostaną narzędzia ukierunkowane na wzrost poziomu aktywizacji zawodowej osób starszych w regionie oraz możliwości przystosowania miejsc pracy i metod zarządzania w podmiotach gospodarczych do ich potrzeb,a także sposoby przystosowania ich kwalifikacji do wymagań rynku pracy.
Przedstawiony w ten sposób cel ogólny prowadzi do sformułowania celów szczegółowych, o charakterze poznawczym, jak i aplikacyjnym.