Konferencja 2.06.2009

PROGRAM KONFERENCJI KOŃCOWEJ PROJEKTU

 

Ludzie starsi na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

Tendencje rozwojowe i możliwości aktywizacji

 
2 czerwca 2009 r., godzina 1030
 

1030 – 1050

Otwarcie seminarium

Prof. dr hab. Józef Stawicki – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski – Koordynator projektu

1050 – 1130

 

Czynniki aktywizacji i dezaktywizacji osób starszych w Polsce

Prof. dr hab. Urszula Sztanderska – Uniwersytet Warszawski

 

1130 - 1150

 

Polityka państwa wobec ludzi starszych w Polsce

Dr Elwira Gross-Gołacka - Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej

 

1150– 1210

 

Dyskusja

 

1210 – 1230

 

Przerwa na kawę

 

1230 – 1300
1300 – 1330
1330 - 1400
1400 – 1410
 
Podsumowanie konferencji
 
1410
 
Lunch