Konferencja 28.04

PROGRAM DYSKUSJI
– moda czy konieczność?
 
28 kwietnia 2009 r., godzina 1000
 

1000 – 1015
Śniadanie
1015 – 1025
Powitanie gości
Prof. dr hab. Józef Stawicki – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
1025 - 1040
Popytowe bariery zatrudnienia osób starszych
Dr Edward Dolny
1040 – 1100
Dyskusja
1100 – 1115
Oczekiwania starszych pracowników wobec treści i warunków pracy
Dr Kamil Zawadzki
1115 – 1130
Dyskusja
1130 – 1150
Przerwa na kawę
1150 - 1205
Oczekiwania wobec pracy osób niepracujących
Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski
1205 – 1225
Dyskusja
1225 – 1240
Wyzwania wobec kształcenia zawodowego osób starszych
Dr Paweł Modrzyński
1240 – 1300
Dyskusja
1300 – 1310
Podsumowanie
1310
Lunch