Kontakt

Biuro projektu

Jolanta Grąbczewska tel. 0566112201 e-mail

Justyna Łaskowska tel. 0566114984 e-mail

Zespół badawczy

Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski e-mail

Dr Edward Dolny e-mail

Dr Barbara Jaskólska e-mail

Dr Monika Maksim

Dr Paweł Modrzyński e-mail

Dr Kamil Zawadzki e-mail