Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+ - bariery i szanse

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce realizowała projekt "Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse".

Publikacja będąca podsumowaniem tego projektu, mającego na celu wszechstronną analizę sytuacji osób bezrobotnych 50+ na rynku pracy oraz uwarunkowań dla aktywności zawodowej tej grupy wiekowej w Polsce, dostępna jest tutaj