Rządowy Program "Solidarność pokoleń"

MPiPS opracowało Program Solidarność pokoleń Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Jego projekt jest dostępny tutaj