Seminarium 13.03

W dniu 13.03.2009 w nowej sali Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK odbyło się seminarium
 
 Determinanty aktywności zawodowej osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim
 
PROGRAM SEMINARIUM
 

1030 - 1050
Otwarcie seminarium
Prof. dr hab. Józef Stawicki – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Informacja o projekcie
Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski
1050 - 1110
Badanie sondażowe ludzi starszych w województwie kujawsko-pomorskim – problemy i wyzwania
Dr Włodzimierz Beński - OBOP
1110 - 1140
Narzędzia opracowania wyników badań ankietowych i możliwości ich wykorzystania przez służby zatrudnieniowe
Dr Barbara Jaskólska
1140 - 1210
Podażowe determinanty aktywności osób starszych
Dr Edward Dolny
1210 - 1230
Przerwa na kawę
1230 - 1300
 Oczekiwania wobec pracy osób biernych zawodowo
Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski
1300 - 1330
Treść i warunki pracy osób pracujących – sytuacja obecna i oczekiwania
Dr Kamil Zawadzki
1330 - 1400
Stan i potrzeby kształcenia zawodowego osób starszych
Dr Paweł Modrzyński
1400 - 1410
Podsumowanie seminarium
1410
Lunch